Kategoriler

TOPRAKSIZ TARIMA UYGUN FİDELER

 

 

Teknolojik Tarım

En Az Masraf Yaparak En Kaliteli Sebze, Meyve Ve Çiçek Yetiştirme Yöntemine Teknolojik Tarım Denir. Teknolojik Tarım her ortamda yani toprakta, suda veya katı ortamda yapılabilir. Bahçede, Serada, Tarlada, Terasta, Balkonda, Okulda… Hangi ortamda yapmak isterseniz Teknolojik Tarım yapabilirsiniz.

Bitkilerin su ve besin gibi ihtiyaçlarının optimum seviyede verilebildiği, toprakta bulunan hastalıkların olmadığı bundan dolayı da daha az veya hiç ilaç kullanılmayan, su ve 70’e yakın  organik mineral besinlerin yeterince bitkiye kontrollü şekilde verilip, hiçbir şeyin israf olmadığı, ürün kalitesinin topraklı tarıma göre  daha kaliteli ve verim artışının daha çok olduğu bir sistemin adına Evsera ile topraksız teknolojik  tarım denir.

Teknolojik Tarım Yaparken nelere dikkat etmeliyiz: toprakta, suda veya katı ortamda Teknolojik Tarım yaparken güneş gören, havadar ve korunaklı(Tehlikeden ve aşırı soğuk-sıcaktan korumalıyız.) Son yapılan araştırmalar göstermiş ki Bitkiler; İnsanlardan ve hayvanlardan daha hassastır. Sevgiyi, Tehlikeyi, olumsuz ve olumlu ortamları çabuk hissederler ve gerekli tedbirleri alabilirler. Strese girebilirler. Bunların Yanında AYRICA:

1-Kaliteli fide veya tohum seçilmeli. (Fidelerin kaliteli olması için Evsera Fide Besini Kullanılabilir.)

2-Güvenli bir ortam hazırlanmalı.

Toprakta ise: Kaliteli toprak ayarlanmalı, Her ekimde toprak havalandırılmalı ve zararlılardan arındırılmalı.

Suda ise: Su sıcaklığı ve pH sı iyi ayarlanmalı. Tercih edileni su sıcaklığı 22-24 C olmalı.Suyun optimal pH sı 6,2 pH ile 6,5 pH arasında olmalı. (Toprakta da Sulama suyunun pH sı 6,2 pH ile 6,5 pH arasında olmalı ) Suyun pH sı Evsera pH düzenleyicisi ile ayarlanırsa istenen ölçüyü yakalamak kolay olduğu gibi bitki beslenmesi açısından da fayda sağlamış olursunuz.

Suda Yetiştirecekseniz 3 Çeşit Su Ortamında Birini Tercih Edebilirsiniz.

a)Akan su kültüründe suyun hava alacak şekilde devir daim sağlanmalı. Suyun hava ile temas etmesine önem verilmeli, suyun tıkanması önlenmeli. Bu önlemler aşırı kök gelişimini engeller. Bitkinin ihtiyacı oranında bitki besinine önem verilmeli. Karışımı kendiniz hazırlıyorsanız besin değerlerine dikkat edilmeli. Özellikle Bitkinin fide ve yetişkinlik dönemlerinde suyun besin değeri yani EC si iyi ayarlanmalı. EC ölçere sahip olmanız önerilir. Fide dönemimde suyun EC si 800 MS olurken; çiçek ve meyve döneminde 1600-1900 MS olmalı. pH ise 6,5 çıvarında olmalı.

b)Katı ortamda akan su kültürü kullanıyorsanız Bitkinin fide ve yetişkinlik dönemlerinde suyun besin değeri yani EC si iyi ayarlanmalı. EC ölçere sahip olmanız önerilir. Fide dönemimde suyun EC si 800 MS olurken; çiçek ve meyve döneminde 1600-1900 MS olmalı. pH ise 6,5 çıvarında olmalı. Katı ortamınız ne olursa olsun(Ponza, Kokopit, Torf, Evsera Katı Karışımı, Kaya yünü vs) suyun pHsı, EC si ve havalandırılmasına dikkat edilmeli.

c)Durgun su Kültürü ise: suyun pHsı, EC si ve havalandırılmasına dikkat edilmeli. Suyun sürekli havalandırılması sağlanmalı.Bunun için suya daima hava verilmeli. Bitkinin fide ve yetişkinlik dönemlerinde suyun besin değeri yani EC si iyi ayarlanmalı

3-Sık sık rahatsız edilmemeli; meyve, yaprak ve çiçekleri çekiştirilmemeli.

4-Uygun ve yeterli besin (EC değeri) verilerek dengeli beslemesi sağlanmalı. (Evsera bitki şurupları tercih edilebilir.)

Topraksız Teknolojik Tarımla

Bitkilerin su ve besin gibi ihtiyaçlarının optimum seviyede verilebildiği , toprakta bulunan hastalıkların olmadığı bundan dolayı da daha az veya hiç ilaç kullanılmayan, su ve 70 organik mineral besinlerin yeterince bitkiye kontrollü şekilde verilip, hiçbir şeyin israf olmadığı, ürün kalitesinin topraklı tarıma göre  daha kaliteli ve verim artışının daha çok olduğu bir sistemin adına Evsera ile topraksız teknolojik  tarım denir.

Topraksız Teknolojik Tarımlaın amacı; bitkilerin gelişmesini besin  70 E YAKIN organik ve inorganik maddelerden oluşan Evsera Bitki Şurupları ileu yardımıyla sağlamak, bitkilerin besin madde ve su gereksinimlerini stres oluşturmadan kolayca karşılamak ve bunu en ekonomik bir şekilde gerçekleştirmektir. Topraksız Teknolojik Tarımla aslında örtü altı (özellikle seralarda) yetiştiricilikte uygulanan ancak son zamanlarda açıkta da kullanılmaya başlanan bir yetiştiricilik yöntemidir.

TOPRAKSIZ TEKNOLOJİK TARIMLAIN ÜRETİCİYE YARARLARI

Topraksız Teknolojik Tarımla üreticiye sağladığı bir çok yaralar vardır . İlk olarak toprağı uygun olmayan yerlerde üreticiye tarımsal üretim sağlamaktır yani Topraksız Teknolojik Tarımla toprağa bağlı kalmadan yapılabilen bir üretim yöntemi olduğu için toprağı uygun olmayan ortamlarda üreticiye tarımsal üretim ortamı oluşturur. Topraksız Teknolojik Tarımın diğer yaraları ise ;

Bitkilerin kontrollü beslenmesi: Bitkilere verilecek besin elementlerini seçmek ve istenilen zamanda ve miktarlarda vermek mümkündür. Böylece bitki besleme kontrollü bir şekilde yapılabilir. Bitkilere eşit bir şekilde gübre vererek bitkileri eşit düzeylerde büyüme-gelişmelerini sağlamak ve birbirine yakın verim elde etmek kolaylaşır. Bazı besin elementlerinin (Mangan, Demir, Çinko, Molibden, Bakır gibi) zararlı etkilerinden kaçılabilir. Toprak yetiştiricilikte,bitki beslemede olumsuz etki yapan pH ve tuzluluk gibi sorunların önüne geçilebilir. Ayrıca kök çevresindeki ortamda sıcaklık ve oksijen denetimi yapılabildiğinden bitkilerin besin elementlerinden faydalanma performansı olumlu etkilenir.

Enerji ve iş gücünün azaltılması: Topraklı tarımdaki işlemler için gerekli olan iş gücünde tamamen teknolojik ve otomasyon sistemleri devreye girdiği için önemli kazançlar elde edilir. Daha az enerji sarf edilir.

Hastalık,zararlı ve yabancı ot kontrolü: Bitkilerin beslenmesi için kullanılan besin  70 E YAKIN organik ve inorganik maddelerden oluşan Evsera Bitki Şurupları ile  yetiştirme ortamı sterilize edilebilir. Böylece kökten kaynaklanan hastalıkların önüne geçilebilir. Ayrıca yetiştirme dönemi boyunca kontrollü bir üretim söz konusu olduğu için hastalık ve zararlı riski oldukça azaltılabilir. Yetiştirme su veya katı ortamda olduğu için yabancı ot sorunu yoktur.

Su ekonomisi ve kontrolü: Toprakta yapılan tarımda bitkilere verilen su toprağa sızma yoluyla,toprakta tutularak veya buharlaşma nedeniyle fazlaca kullanılır. Sulama için tarım alanlarında her yıl su karık veya tavalarını oluşturmak gibi işlemlere çok fazla masraf da gerekir. Topraksız Teknolojik Tarımla da verilen su ölçülebilir olduğu ve kontrollü bir şekilde bitkilere verildiği için fazla israf edilmez ve otomasyona bağlı olduğu için de sulama sistemleri daha az para gerektirir.

Bitkilerin kontrollü beslenmesi: Bitkilere verilecek besin elementlerini seçmek ve istenilen zamanda ve miktarlarda vermek mümkündür. Böylece bitki besleme kontrollü bir şekilde yapılabilir. Bitkilere eşit bir şekilde gübre vererek bitkileri eşit düzeylerde büyüme-gelişmelerini sağlamak ve birbirine yakın verim elde etmek kolaylaşır. Bazı besin elementlerinin (Mangan, Demir, Çinko, Molibden, Bakır gibi) zararlı etkilerinden kaçılabilir. Toprak yetiştiricilikte, bitki beslemede olumsuz etki yapan pH ve tuzluluk gibi sorunların önüne geçilebilir. Ayrıca kök çevresindeki ortamda sıcaklık ve oksijen denetimi yapılabildiğinden bitkilerin besin elementlerinden faydalanma performansı olumlu etkilenir.

  Ülkemizde Topraksız Teknolojik Tarımla çok fazla bilinmiyor çünkü bu üretim ağırlıklı olarak ihracata yönelik yapılıyor. Bunun sebebi, Topraksız Teknolojik Tarımlala üretilen ürünlerin maliyetinin yüksek olması ve bu maliyetin fiyata paralel oranda yansıması. Yani, Topraksız Teknolojik Tarımlala 1 liraya mal edilen bir domatesin pazar tezgâhındaki fiyatı ortalama 3,5 lirayı buluyor. Türkiye’deki sıradan bir tüketicinin alım gücünün çok üstünde olan bu ürünlerin Avrupa’da alıcısı çok. Bu ülkeler, Topraksız Teknolojik Tarımla yapmak için Türkiye’den toprak satın almaya başladı bile.

Dünyanın en sık tercih edilen üretim şekli olma yolundaki Topraksız Teknolojik Tarımlada ürün, zemindeki toprak içine değil, yetiştirilecek fidelere özel kaplarda yetişiyor. Fide, Danimarka’dan getirilen Kaya yünü adlı bir maddenin içine dikiliyor. Kaya yünü, suyu tutma özelliğine sahip bir malzeme. Bununla birlikte kabın içine perlit adı verilen madde ekleniyor. Bu madde de ısı yalıtımı sağlama özelliğine sahip olduğu için bitkinin sıcaklık değişimlerinden etkilenmesini asgari düzeye indiriyor.

Fide ekildikten sonra, olgunlaşıp meyve verme aşamasında devreye bombus arıları giriyor. Bu arılar, yalayıcı ve emici özelliğe sahip dilleriyle çiçeklenme döneminde, çiçeklerin iç kısmını emerek tozlaşmayı sağlıyor böylece ürün oluşuyor.

Örneğin bu yöntemle oluşan bir domates topraklı tarıma göre daha kırmızı ve sağlıklı oluyor. Fide sağlıklı ve doğru bir şekilde yetiştirilirse, fidenin ekildiği günden itibaren 70 gün gibi bir süre sonra, ektiğiniz domatesler toplanacak olgunluğa erişiyor.

Topraksız Teknolojik Tarım

Topraksız Teknolojik Tarımla en kısa şekliyle toprak kullanılmadan yapılan tarım şeklidir .Peki ne kullanılır?Kullanılan maddeler: volkanik kaya,su,taş yünü,kokpit, veya perit gibi maddelerdi.Bu tarım şeklinde,bitkilerin ihtiyaç duyduğu mineral ve gereksinimleri Evsera bitki şuruplarından temin edilebilir. Oranlar ise  bilgisayarlar tarafından belirlenmektedir. Belirlenen gereksinimler ise bitkiye sıvı yoluyla ulaştırılmaktadır. Bu tarım sisteminde bitkiler, topraklı tarımda yetişen bitkilere göre çok daha hızlı büyürler, çok daha dayanıklıdırlar ve çok daha lezzetli olurlar.

Topraksız Teknolojik Tarımla tam bir çevre dostudur ve çevreye hiçbir zarar vermez..Domateste dönüm başı 40 ton,salatalıkta dönüm başı 60 ton,biberde ise dönüm başı 20 ton ürün alabilirsiniz.Topraklı tarıma göre ürün oranı yaklaşık 5-7 kat daha fazla.

Nasıl Yapılır?

Topraksız Teknolojik Tarımla da sera,virüs taşıyıcı böceklerden korunur.Zararlı böcek ve haşereler için ilaç kullanılması en düşük seviyededir.Meyve tutumunda ise hormon değil arılar kullanılır.Bu yüzden arıya zarar vermeyecek tarım ilaçları kullanılır.

Havalandırma ve ısıtma bir otomasyon sistemi sayesinde en iyi şartlarda yapılmaktadır.Bu sebeple bitkiler Akdeniz ikliminde daha fazla fotosentez yaparlar ve hastalıklar azalmış olur.Hastalık azalınca doğal olarak ilaçlama da azalmış olur.

Normal seracılıkta ısıtmanın amacı,bitkiyi dondan korumaktır.Topraksız Teknolojik Tarımlada ise bitkinin gelişmesinde en uygun şartları oluşturmak için kullanılır.Ürün kaliteleri topraklı tarımla karşılaştırılamayacak derecede yüksek olur..

Nasıl Başlarım?

Topraksız Teknolojik Tarımla hem çevre dostu olmasıyla hem ürün verimi hem de ürün kalitesiyle günümüz tarımının en cazip sektörü olmaya aday.İhtiyaç da çok fazla.Eğer bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız.Çok uygun şartlarda,bu iş için kredi veren bankalarımız var.Her türlü kolaylık da sağlanıyor.Şimdiden sizlere bol verimli tarımlar diliyoruz..

TOPRAKSIZ TEKNOLOJİK TARIMLA NASIL YAPILIR

Tarım için toprağa gerek kalmadı, girişimciye çatıda balkonda üretim imkanı doğdu. ‘Topraksız Teknolojik Tarımla da olur mu?” demeyin. Dünya genelinde bu pazarın büyüklüğü 40 milyar dolara ulaştı.Tarıma everişsiz alanları tarım sektörüne kazandırmak amacıyla geliştirilen Topraksız Teknolojik Tarımla aynı zamanda toprağa göre 5 kat fazla verim sağlıyor. Bugün Türkiye’de 100’e yakın sera bu tekniği kullanıyor. Topraksız Teknolojik Tarımla sistemi, çatılarda ve balkonlarda da temiz üretim imkanı sağlıyor. . Dünyanın son dönemde odaklandığı tek bir sektör var. O da tarım... Son üç yılda yüzde 83 oranında artan dünya gıda fiyatları bir anda dünya ekonomisini sarstı. Onlarca ülkede ise halk sokaklara döküldü. Konunun ciddiyetini Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, gibi isimler de dile getirdi ve dünyaya; “Yüz binlerce insan açlık çekecek" mesajı verildi. Türkiye ise dünyada yaşanan gelişmeler ışığında şanslı ülkeler kategorisinde yer alıyor. Ancak Türkiye de erozyon, kuraklık ve tarım arazilerin bölünmüşlüğü gibi nedenler yüzünden ciddi bir tehdit altında. Araştırmalara göre, Türkiye’nin toprak verimliliği son 10 yılda yüzde 23 azaldı. İşte bu noktada, Türkiye’nin de alternatif tarım teknolojilerine yatırım yapması gerekiyor. Bugün dünyada hızla büyüyen ancak Türkiye’de henüz pek de tanınmayan Topraksız Teknolojik Tarımla, ya da diğer adıyla "hidroponik yetiştiricilik” gelecekte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de umudu olacak. Topraksız Teknolojik Tarımla girişimciye birçok avantaj sağlıyor. Hijyenik ve daha lezzetli ürünler yetiştirme imkânının dışında Topraksız Teknolojik Tarımla en çok maliyet avantajı için tercih ediliyor. Toprağa göre bire beş kat fazla verim elde edilen Topraksız Teknolojik Tarımlada, gübreleme, ilaçlama, aşırı sulama gibi faktörlere gerek duyulmuyor. Topraksız Teknolojik Tarımla toprağa bağlı kalmadan yapılabilen bir üretim yöntemi olduğu için uygun olmayan alanlarda da tarım yapılabiliyor. Başta geleneksel sebzeler olmak üzere hassas tıbbi bitkiler ve yumru kök içermeyen yeşillikler dar alanlarda çok daha sağlıklı yetiştirilebiliyor ve hastalık seviyesi minimum düzeylere indiriliyor. TERASTA VE BALKONDA DOMATES YETİŞTİRMEK MÜMKÜN Türkiye’de bu alanda hammadde temini sağlayan ve ciddi yatırımları bulunan Alternatif Tarım yapan yetkilileri sistem ile evlerde de üretimin mümkün olduğunu dile getiriyorlar. Temiz bir şekilde evlerde yetiştiricilik imkanı sağlandığını dile getiren yetkililer, özellikle çatılarda kurulacak sistemler ile ailelerin kendi mutfak ihtiyaçlarını da giderebileceklerini vurguluyorlar. PEKİ AMA TOPRAKSIZ TEKNOLOJİK TARIMLA NASIL OLUYOR?Sistemin temeli İngiltere'de Kaliforniya Üniversitesi'nden Profesör Doktor William Gericke tarafından 1950’lerde atıldı. Ancak pratik uygulamaları 1990’larda hızlandı. Türkiye’de ise ilk olarak 1995'de Antalya'da uygulanmaya başlandı. Bugün Topraksız Teknolojik Tarımla tekniği yaklaşık 100 serada uygulanıyor. Seraların çoğu ihracat ağırlıklı üretim yapıyorlar. Bu sistemde toprağın yerini toprağın yerini 70 E YAKIN toprağın yerini 70 E YAKIN toprağın yerini 70 E YAKIN organik ve inorganik maddelerden oluşan Evsera Bitki Şurupları ilemaddelerden oluşan Evsera Bitki Şurupları ile oluşan Evsera Bitki Şurupları ile perlit, hindistancevizi lifi ya da ponza kullanılıyor. Bir karışım haline getirildikten sonra satışa çıkarılıyor. Kısacası toprağın yerini bitki türünün ihtiyaç duyduğu oranda hazırlanmış  70 E YAKIN organik ve inorganik maddelerden oluşan Evsera Bitki Şurupları ile veya "perlit"e emdirilmiş besin maddeleri alıyor. Su ise damlama sistemiyle ya da doğal buharlaşma yoluyla veriliyor. 

Topraksız yetiştiricilik yapılan seralarda, ısıtma ve havalandırma gibi iklimlendirme çalışmalarından çok iyi sonuçlar alınıyor. Topraksız yetiştiriciliğe büyük işletmeler büyük ilgi gösteriyor. Çünkü yatırım için bir M2 maliyeti 39 ERO. Yatırım bir yıl içinde kendini amorti ediyor. Bu üretimi yapacak küçük işletmelerin üniversitelerden danışmanlık hizmeti almaları gerekiyor. NEDEN TERCİH EDİLİYOR? SU TASARRUFU SAĞLIYOR Toprakta yapılan tarımda bitkilere verilen su toprağa sızma yoluyla, toprakta tutularak veya buharlaşma nedeniyle fazlaca kullanılıyor. Topraksız Teknolojik Tarımlada verilen su ölçülebilir olduğu ve kontrollü bir şekilde bitkilere verildiği için fazla israfı yaşanmıyor. BİRE BEŞ VERİYOR Dengeli bir beslenme ve hammadde farklılığı nedeni ile bitkilerden çok hızlı verim alınıyor. Bitkilere istenilen besin elementi gerekli zamanda ve miktarlarda verildiği takdirde toprağa göre bire beş kazanmak mümkün. DAHA AZ ENERJİ Topraklı tarımdaki işlemler için gerekli olan iş gücünde tamamen teknolojik ve otomasyon sistemleri devreye girdiği için önemli kazançlar elde ediliyor Kaynak: Metin Can, Habertürk

Topraksız Teknolojik Tarımla bir türk firması Antalya'da kurduğu sera Ar-Ge merkezinde, toprağa ihtiyaç duymayan, sadece suda yetişen hormonsuz, tamamen doğal domates üretmeyi başardı. Bu domates türlerinde biri ile ürettiği domatesin sadece 1 tohumundan 1 yılda bin 600 kilo ürün elde ettiğini iddia ediyorbu . Topraksız Teknolojik Tarımla "Sözkonusu teknoloji ile sadece bir tohumdan bir yılda bin 600 kilo domates üretiyoruz. Teknolojimizi bölgedeki çiftçiye satacağız. Topraksız Teknolojik Tarımla; Tohuma ne istiyorsa onu verdik, istemediklerini de uzak tuttuk. Siz böyle yapınca tohum da size cömert davranıyor" diye konuştu. Domatesler yetiştirilirken hiçbir şekilde hormon kullanılmadığını, tohumların genleriyle oynanmadığını ve ilaçlamanın da yok denecek kadar az olduğunu vurgulayan Topraksız Teknolojik Tarımla "Kokusu ve tadından da ürünlerimizin ne kadar doğal olduğu anlaşılıyor. Domatesten sonra sıra biber marul gibi başka sebzeler de var. Serada bitkilerden tam randıman almak için oldukça hassas davranılıyor. Seraya ayakkabı ile girilmiyor. Beyaz önlük ve bone takmak şart. Ayrıca domates bitkilerine düzenli olarak müzik dinletiliyor. Müzik de ilk tercih Mozart ve Ney."Bitkileri stres olumsuz olarak etkiliyor. Stresten uzak tutmak içinde dinlendirici müzikler dinletiyoruz. Böylece müzik bitkiler üzerindeki etkilerini de inceliyoruz" diye konuştu. Topraksız Teknolojik Tarımla 1 yatırıp 14 kazanılabilir

TOPRAKLI ve TOPRAKSIZ TARIMDA PH AYARLAMA

Topraksız tarımda pH son derece önem taşımaktadır. Topraksız tarım için en önemli koşullardan birisi de, bitkinin yetişeceği ortamın pH değerinin yani asitlik derecesinin uygun değerler arasında olmasıdır. Her bitkinin en iyi yetişebileceği bir pH değeri mevcuttur ve en iyi verimi bu pH aralığında verir. 7 pH değeri nötrdür. 7 nin altındaki değerleri gösteren sıvı ortam asidik, 7 nin üzerindeki değerler ise baziktir. Bitkiler çoğunlukla 5,8- 6.5 arası hafif asit ortamda daha iyi gelişirler.
Topraksız tarım için söz konusu olan besin çözeltisinin pH değeri sıklıkla kontrol edilmeli ve yetiştirilen bitkiye göre pH değişimlerine müdahale edilmelidir.
Eğer besin eriyiği, yani besin çözeltilerinin pH değeri eğer yüksek ise pH ı düşürmek için ortama asitik sıvı, su yada besin çözeltisi eklenmeli, eğer düşük pH ta ise, ph ı yükseltmek için ortama bazik karakterli sıvı takviyesi yapılarak besin çözeltisi bitkinin istediği pH değerine getirilmelidir.

Örneğin; Eğer ph ı düşürmek istiyorsanız ortama limon (sitrik asit içerir) takviyesi yapabilirsiniz. Bunun yerine limon tuzu takviyesi de yapılabilir.
Eğer pH ı arttırmak istiyorsak çözelti içerisinde CaCO3 yani kireç çözerek pH ı arttırabiliriz.
Topraksız tarımda besin maddeleri belli bir pH derecesi içerisindeki besin çözeltisinden temin edilir. Bu çözeltinin pH derecesine göre bitkinin belli başlı bazı elementleri emme yetisi de artar yada azalır. İşte tam bu noktada pH ın derecesi çok önemlidir.

Uygun pH derecesi bitkiden bitkiye farklılık gösterir. Fakat bir çok bitki hafif asitik ortam olan ph 5,9 ile 6,6 dereceleri arasında en iyi yetişme ortamına kavuşurken, pH 5 ile 7,5 arasında ise canlı kalabilir.
Ph 7,3-8,0 arasında çözeltinin içerisindeki demirin neredeyse yarısı çökelir, dolayısıyla bitkiler demiri kullanamaz. Bitkilerin bu çözeltideki besinleri tam olarak kullanabilmesi için çözeltideki bu makro ve mikro elementlerin sıvı içerisinde homojen olarak çözünmesi gerekmektedir. Eğer çözünmez ise bu durumda elementler ve besin maddeleri bitkiye geçemeyeceği için bitki yaşamını sürdüremez.

Topraksız tarımda besin çözeltisinin pH derecesinin ne kadar önemli olduğunu, bitkiler için hayati derecede önem taşıdığını daha önceki yazılarımızda sizlere aktarmıştık. Bu yazıda ise size pH ayarlama teknikleri hakkında bilgi aktaracağız.
Hobi olarak topraksız tarımla uğraşanların ph ayarlaması için başvuracağı birkaç yöntem mevcut.
En gözde olan yöntem ise  Evsera pH Düzenleyici si, Limon suyu veya fosforik asit kullanmak. Genellikle ph derecesi bizim kontrolümüz dışında yükseldiği için bu yüksek pH derecesini düşürmek için Evsera pH Düzenleyici si  kullanılabilir.

Nadir de olsa ph derecesi düşer ise bu seferde pH derecesini yükseltecek potasyum hidroksit e ihtiyaç vardır. Potasyum hidroksit bazik yapısı sayesinde çözeltinin ph derecesini yükseltir.

Bu her iki kimyasal bileşim de sınırlar içinde kullanıldığı taktirde güvenlidir. Fakat ne şartla olursa olsun gözlerler, deri ile temas ettirilmemeli, solunmamalı ve ayrıca içilmemelidir.

Piyasada hazır olarak satılan ph düşürücü yada arttırıcı maddeler genellikle seyreltilmiş bu asitik yada alkali çözeltilerden oluşmaktadır. Bunlar çözeltinin derecesini sınırlı bir şekilde düşürmekte yada yükseltmektedir. Fakat eğer saf olarak yukarıda saydığımız bileşikleri direkt olarak kullanırsanız o zaman önemli ph düşüş veya yükselişleri yaşayabilirsiniz.
Evsera pH Düzenleyici si dışında diğer bazı kimyasallar da ph ayarlama için kullanılabilir. Nitrik asit ve sülfürik asit pH ı düşürmek için kullanılabilir fakat bu 2 kimyasal da fosforik asitten çok daha kuvvetli ve insan sağlığı için tehlikelidir.

Ayrıca bitki bazlı olan sitrik asit de özellikle organik topraksız tarım için ph düşürücü olarak kullanılabilir. Örneğin Turunçgiller içerisinde bol miktarda sitrik asit bulunur. Eğer besin çözeltisine limon sıkarsanız ph ın düştüğüne şahit olacaksınız.
Besin çözeltisini hazırlarken öncelikle besin maddelerini suya eklemeliyiz, ardından ise pH ölçümünü gerçekleştirmeliyiz. Ölçtüğümüz pH derecesine göre ph düşürücü yada yükseltici kimyasalları çok az miktarda ekleyerek ph ı ayarlamalıyız. Besin çözeltisinin pH ı asitik olduğu için besin maddeleri suya eklenince suyun ph ı düşer.
Topraksız tarımda çözeltimizin Ph derecesi sürekli ve düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir. Burada bizim size tavsiyemiz mümkün olduğunca az kimyasal kullanıp, ph ınızı hergün ayarlamanızdır.

Ph, bir çözeltinin asitlik yada baziklik derecesini veren, Besin çözeltisi bünyesinde bulunan OH- iyonları ve H+ iyonlarının dengesine bağlı olarak çözelti pH'ı değişim göstermektedir. Çözeltide OH- iyonlarının fazla olması demek bu çözeltinin alkali olduğunu yani pH'sının yüksek olduğunu gösterir bir bilgidir. Aynı şekilde çözeltinin H+ iyonlarının fazla olması da bu toprağın asidik olduğunu yani pH'sının düşük olduğunu gösterir.

Topraksız tarım için en önemli koşullardan birisi de, bitkinin yetişeceği ortamın pH değerinin yani asitlik derecesinin uygun değerler arasında olmasıdır. Her bitkinin en iyi yetişebileceği bir pH değeri mevcuttur ve en iyi verimi bu pH aralığında verir. 7 pH değeri nötrdür. 7 nin altındaki değerleri gösteren sıvı ortam asidik, 7 nin üzerindeki değerler ise baziktir. Bitkiler çoğunlukla 5,8- 6.5 arası hafif asit ortamda daha iyi gelişirler.
Topraksız tarım için söz konusu olan besin çözeltisinin pH değeri sıklıkla kontrol edilmeli ve yetiştirilen bitkiye göre pH değişimlerine müdahale edilmelidir.
Eğer besin eriyiği, yani besin çözeltilerinin pH değeri eğer yüksek ise pH ı düşürmek için ortama asitik sıvı, su yada besin çözeltisi eklenmeli, eğer düşük pH ta ise, ph ı yükseltmek için ortama bazik karakterli sıvı takviyesi yapılarak besin çözeltisi bitkinin istediği pH değerine getirilmelidir.

Örneğin; Eğer ph ı düşürmek istiyorsanız ortama Evsera pH Düzenleyici si  takviyesi yapabilirsiniz. Bunun yerine limon tuzu takviyesi de yapılabilir.
Eğer pH ı arttırmak istiyorsak çözelti içerisinde CaCO3 yani kireç çözerek pH ı arttırabiliriz.
Peki pH ın bitki gelişimine etkisi nedir?
Besin çözeltisinin pH değeri arttıkça yada azaldıkça bir takım elementlerin de bitki tarafından alımı azalmaktadır. Bunların başında da iz elementler gelmektedir.
Çözelti pH'ı yükseldikçe daha çok iz elementlerin alımının azaldığını görüyoruz. Bu da şu şekilde açıklanabilir. Çözeltinin pH'ı yüksekse ortamda OH- iyonları fazla demektir. Bu da ortamda bulunan iz elementlerin hidroksil iyonlarına bağlanarak, metallerin hidroksitlerinin oluşmasına neden olmaktadır. Yani ortamda bulunan Fe elementi OH- ile birleşip Fe(OH)3 ve Fe(OH)2 oluşturmakta ve bu da bitki tarafından zor alınan bir elemente dönüşmektedir. Fakat bu durum, sadece demir için değil, aynı şekilde bakır (Cu), çinko (Zn), mangan (Mn) için de geçerlidir.
Ayrıca iz elementlerin haricinde fosfor için de pH önemlidir. pH yükseldikçe ortamdaki Ca ile birleşip CaPO4- oluştururlar. Bu bileşik bitkiler tarafından alımı zor bir bileşiktir. Bu yüzden pH yükseldikçe fosfor alımı azalır.
Çözeltinin asitliğini artırmada CO2 gazlarının da etkisi büyüktür. Makro ve mikro organizmalarca oluşturulan CO2 su ile birleştiğinde ( CO2 + H2O -> H2CO3 ) karbonik asidi oluşturur. Karbonik asit H2CO3 » (HCO3-) + (H+) iyonlarına dönüştüğünden H+ iyonları konsantrasyonu artarak toprağın asitliğini artırmış olur. Yani eğer besin çözeltisine CO2 ile havalandırırsan bir miktar ph ı düşürebiliriz. Soluduğumuz havanın içerisinde de CO2 bulunduğu için eğer besin çözeltisini bir hava pompası yardımıyla havalandırırsak H+ iyonlarının yüzdesini ve dolayısıyla asitliğini arttırmış oluruz.
Aşağıda bazı sıvılara ait pH değerleri verilmiştir.  ALINTIDIR.

 

Gastrik asit

1,5 – 2,0

Kola

2,5

Sirke

2,9

Portakal

3,5

Bira

4,5

Asit yağmuru

<5,0

Kahve

5,0

Çay

5,5

Süt

6,5

Su

7,0

İnsan tükürüğü

6,5 – 7,4

Kan

7,34 – 7,45

İdrar (alınan besine bağlı olarak)

5,0 – 8,0

Safra sıvısı

7,0 – 8,0

Gözyaşı

7,4

Pankreas özsuyu

7,8 – 8,0

Beyin omurilik sıvısı

7,4

Deniz Suyu

8,0

El Sabunu

9,0 – 10,0

Amonyak (NH3)

11,5

Çamaşır Suyu

12,5

Sodyum Hidroksit

13,5

Kostik Soda                                       13,9

 

 


TOPRAKSIZ DOMATES AĞAÇLARI YETİŞTİ... paylaşan: evsera

FLAŞŞ HABER TOPRAKSIZ DOMATES AĞAÇLARI YETİŞTİ

ÜSTELİK DOĞAL VE ORGANİK TADINDA.

Görünüm: Liste / Tablo
Göster:
Sırala:
EVSERA MİNİ POŞETTE
Mini Poşet Set: 2 Adet Evsera-2  Ve 1 Adet Evsera-1 Den Oluşur. 1.Kullanma Yöntemi B..
20.00TL
Organik Destekli Topraksız Bitki Yetiştirme Malzemesi (5 İ BİR YERDE) Litre
  ORGANİK KATKI BAKIMINDAN ZENGİN ÖZEL Topraksız Bitki Yetiştirme Malzemesi   ..
6.00TL
BALKONLAR İÇİN TOPRAKSIZ AKAN SU SİSTEMİ -10 Saksılı
Biz aklınızda bir şablon oluşması için 10 saksılık bir topraksız akan su sisteminin fiyatını oluş..
1,400.00TL
EVSERA 3 FULL 250 Gram lık
250 gram Evsera Bitki Besini 250-300 litre suyu bitki besinine dönüştürür. Dilediğiniz her o..
90.00TL
Evsera 3 FULL 500 GRAM lık
500 gram Evsera 3 full Bitki Besini 500-700 litre suyu bitki şurubuna dönüştürür. Dilediğini..
160.00TL
Evsera 3 FULL 1000 GRAM lık
1 kg Evsera 3 full bitki besini 1 ton suyu bitki şurubuna dönüştürür. Dilediğiniz her ortamd..
260.00TL
ORGANİK M.B. Evsera BİTKİ ŞURUPLARI TANITIM SAYFASINA © 2024
Altyapı: OpenCart-TR